środa, 25 kwietnia 2018, 13:05

Zamówienia Publiczne Przetargi Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi wraz z Wydziałami Spraw Terenowych w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach
PDF Drukuj Email

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi

wraz z Wydziałami Spraw Terenowych w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach

- przetarg nieograniczony.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ z załącznikami (pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5a do SIWZ

Załącznik nr 5b do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ