wtorek, 20 lutego 2018, 08:14

Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest rozbudowa sieci teleinformatycznej RDOŚ w Łodzi.
PDF Drukuj Email

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest rozbudowa sieci teleinformatycznej RDOŚ w Łodzi.