środa, 25 kwietnia 2018, 13:12

Zamówienia Publiczne Rozeznanie cenowe rynku Rozeznanie cenowe rynku - Opracowanie Programu gospodarowania wodami w zlewni Słudwi i Przysowy na obszarze specjalnej ochrony ptaków Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003 sieci Natura 2000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
PDF Drukuj Email

rozeznanie cenowe - Opracowanie Programu gospodarowania wodami w zlewni Słudwi i Przysowy na obszarze specjalnej ochrony ptaków Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003 sieci Natura 2000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

rozeznanie cenowe załącznik