piątek, 27 kwietnia 2018, 07:54

Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w RDOŚ w Łodzi
PDF Drukuj Email

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w RDOŚ w Łodzi.