piątek, 27 kwietnia 2018, 07:57

Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest świadczenie usługi dostępu do Internetu w nieruchomości w Spale, ul. Podleśna 2, 97-215 Inowłódz
PDF Drukuj Email

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest świadczenie usługi dostępu do Internetu w nieruchomości w Spale, ul. Podleśna 2, 97-215 Inowłódz.