poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 02:50

Zamówienia Publiczne Inne zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest świadczenie usługi dostępu do Internetu w nieruchomości w Spale, ul. Podleśna 2, 97-215 Inowłódz
PDF Drukuj Email

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest świadczenie usługi dostępu do Internetu w nieruchomości w Spale, ul. Podleśna 2, 97-215 Inowłódz.