poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 02:32

Obwieszczenia i zawiadomienia Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid.
PDF Drukuj Email

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 197 w miejscowości Śleszynek, obręb 0019 Zgoda, gm. Żychlin