środa, 25 kwietnia 2018, 13:12

Zarządzenia Regionalnego Dyrektora RDOŚ w Łodzi Zarządzenia Regionalnego Dyrektora RDOŚ w Łodzi Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
PDF Drukuj Email

 

ZARZĄDZENIE Nr 19/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
z dnia 8 marca 2010 r.
w sprawie określenia składu osobowego Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Łodzi

ZARZĄDZENIE NR 28/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie określenia składu osobowego Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Łodzi

OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
z dnia 30 MARCA 2010 r.
w sprawie sporządzenia projektów planów ochrony dla 21 rezerwatów przyrody z terenu województwa łódzkiego

Zarządzenie Nr 27/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
z dnia 19 kwietnia 2010 roku
w sprawie przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży członkom Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Łodzi, Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Łodzi,

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
z dnia 26 sierpnia 2013 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003

UZADSADNIENIE

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 
z dnia 6 lutego 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Ciebłowickie PLH100035

UZASADNIENIE

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI
z dnia 14 lutego 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Spalskie PLH100003

UZASADNIENIE

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI
z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąka w Bęczkowicach PLH100004

UZASADNIENIE

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI
z dnia 18 lutego 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grabia PLH100021

UZASADNIENIE

ZARZĄDZENIE 
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI i REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 
z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Jeziorsko PLB100002

UZASADNIENIE

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI
z dnia 7 marca 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy PLH100008

UZASADNIENIE

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI
i REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU
z dnia 18 marca 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru PLH100006

UZASADNIENIE

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003

UZASADNIENIE

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE 
I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH140016

UZASADNIENIE

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE  
I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 
z dnia 31 marca 2014 r. 
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Rawki PLH100015

UZASADNIENIE

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI
I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU
z dnia 8 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Załęczański Łuk Warty PLH100007

UZASADNIENIE

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH
I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Przedborska PLH260004

UZASADNIENIE

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej PLH260015

UZASADNIENIE