poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 02:31

Obwieszczenia i zawiadomienia
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Data Autor Odsłony
91 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wydania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce o środa, 21 maja 2014 Michał Łodwig 669
92 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wydania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce o środa, 21 maja 2014 Michał Łodwig 664
93 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie nowego terminu wydania orzeczenia kończącego dla postępowania dotyczącego wydania uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej „Żarnów” wraz z niez środa, 21 maja 2014 Tomasz Olczak 616
94 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia określanego przez Inwestora jako budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW usytuowanej na działce poniedziałek, 19 maja 2014 Agata Kubiak 741
95 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/WN wraz z infrastrukturą towa poniedziałek, 19 maja 2014 Jaonna Kowalska 725
96 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie przeprowadzenia dowodu z oględzin miejsca realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i przełożenie koryta rzeki Bobrówki wraz z budową zabezpieczenia przeciwpowodziowego, przebudową wyl piątek, 16 maja 2014 Katarzyna Ambrożkiewicz 696
97 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji z dnia 9 maja 2014 r. ,znak DOOŚ-oaII.4210.12.2013.mk.2 uchylającej w całości decyzję Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 30 września 2014 r., znak WOOŚ. czwartek, 15 maja 2014 Piotr Tazbir 788
98 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa 17 elektrowni wiatrowych o mocy 3 MW, wraz ze stacjami transformatorowymi oraz droga środa, 14 maja 2014 Jarosław Chojnacki 809
99 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 17 elektrowni wiatrowych o mocy 3 MW, wraz ze stacjami transformato środa, 14 maja 2014 Jarosław Chojnacki 769
100 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 707 na odci środa, 14 maja 2014 Katarzyna Ambrożkiewicz 757
101 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 maja 2014 r., znak DOOS-oaII.4210.17.2013.aj.2 w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 24 lipca 2013 środa, 14 maja 2014 Tomasz Olczak 697
102 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie odmowy uzgodnienia przedsięwzięcia pn.: „Budowa małej elektrowni wiatrowej typu HSW o mocy 250 kW w miejscowości Osiny (nr ewid. dz. 18) Gmina Sędziejowice” środa, 14 maja 2014 Michał Łodwig 732
103 Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Modernizacja wa poniedziałek, 12 maja 2014 Katarzyna Ambrożkiewicz 711
104 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora w Łodzi w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi w szczególności linią kablową podziemną SN 15 kV, drogami, stacją transformat poniedziałek, 12 maja 2014 Tomasz Olczak 775
105 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,00 MW włącznie, zlokalizowanej na działkach nr ewid. piątek, 09 maja 2014 Michał Łodwig 772
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 7 z 104