Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie uzgodnienia realizacji i określenia warunków dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 0,8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek nr ewid. 43/1, 43/2 obręb Łubnice