Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko pn. ""Budowa jedenastu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 33,70 MW, w tym 2 elektrownie wiatrowe o o mocy do 2 MW i całkowitej wysokości do 180 m i 9 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,3 MW i całkowitej wysokości do 200 m oraz budowa elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/WN o napięciu znamionowym  nie mniejszym niż 110 kV, na terenie gminy Nowa Brzeźnica, powiat pajęczańki, województwo łódzkie